Dr Scholl 다이아몬드 각질제거 엑스트라 (거친)

상세정보

브랜드

Dr.Scholl

원산지

Japan

상품번호

4338

배송비

9,000원

배송기간

평균 7일 이내 배송
(토, 일, 공휴일 제외)

가격정보

판매가 20,000
최적가 10,000
특가 할인 50%

선택옵션

상품정보

다이아몬드 파우더가 들어간 롤러가 딱딱한 각질을 효과적으로 제거합니다. 

사용방법

(1) 롤러 헤드를 보호하는 투명 커버를 분리합니다. 
(2) 헤드가 본체에 제대로 설정되어 있는지를 확인하십시오. 
※ 헤드가 포함되어 있지 않은 상태에서는 사용하지 마십시오. 
(3) 본체 그립 상단의 은색 링 부분을 왼쪽으로 돌려 스위치를 켭니다. 회전 헤드를 치는 것을 부드럽게 신경 쓰이는 부위에 대고 딱딱한 각질을 제거합니다. 
※ 마른 다리에 젖은 다리도 사용하실 수 있습니다.
※ 강하게 꽉 으면 롤러의 회전이 정지 할 수 있습니다. 롤러가 정지 한 경우 즉시 피부에서 분리하십시오. 
(4) 피부가 원하는 부드러움 · 부드러움이되면 치료 완료됩니다. 실감하실 수 없을 때는 다시해야합니다. 은빛의 링 부분을 오른쪽으로 돌려 스위치를 해제하십시오. 
(5) 여분의 각질을 닦아내고 (또는 씻어), 매끄러운 마무리를 실감합니다. 

주의사항

 • 본체를 물에 담그거나, 습기가 많은 곳에서 사용, 방치하지 마세요. 
 • 젖은 손으로 사용하거나 배터리에 접촉하지 마세요. 
  * 절대로 분해하거나 수리, 개조하지 마세요. 
  * 청소시 신나, 벤젠 등의 휘발성 유기 용제를 사용하지 마세요. 
 • 어린이의 손이 닿는 곳에는 보관하지 마세요. 
 • 피부의 동일한 부위에 3 ~ 4 초 이상 사용하지 마세요.
 • 다리의 딱딱한 각질 이외의 신체 부위에는 사용하지 마세요. 
 • 다리의 피부에 부종, 가려움증, 발열, 통증, 상처가있을 때는 사용하지 않기를 권장합니다. 
 • 가족이나 타인과 공유하지 마세요. 
 • 부드러운 피부가 얇은 곳에 사용 하지 마세요. 
 • 직사 광선이 닿는 장소에 방치 보관하지 마세요. 
 • 모터가 정지하도록 무리한 사용하지 마세요. 
 • 피부가 붉어 지거나 따갑고 경우 사용을 중지해 주세요. 
 • 사용 목적을 반드시 지키며 사용하세요. 
 • 만일 사용 중에 불편이나 이상을 느끼면 즉시 사용을 중지하고 피부과 전문의와 상담하는 것을 권장합니다. 
 • 당뇨병이나 냉증 분은 사용을 삼가해 주세요. 
 • 머리카락이나 옷이 걸리지 않도록 주의해 주세요. 
 • 각질은 며칠에 나누어 조금씩 깎는 것을 추천합니다. 
 • 본체가 뜨거워지면 사용을 중단해 주세요. 

원산지

일본

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

카테고리:

1

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Dr Scholl 다이아몬드 각질제거 엑스트라 (거친)”

There are no reviews yet.